Vi står alltid till tjänst!

JD Tvättens personal är duktiga, noggranna och professionella. Vår tekniska kompetens ger oss möjlighet att leverera den mest fördelaktiga lösningen för dig. Vår personal har den branschkunskap och den textilkunskap som krävs för att du som kund alltid ska få dina behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt.

Vi har bred åldersfördelning och kulturell blandning. Det här är en trivsam arbetsplats med bra arbetsmiljö och vi har roligt ihop medan vi servar våra kunder. Vad kan vi hjälpa dig med?