Vår kvalitetspolicy

JD Tvätten strävar efter att säkerställa rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Våra mål ska vara mätbara och realistiska. Vår kvalitetspolicy sammanfattas i följande punkter.

Övergripande mål

Vi strävar efter att säkerställa rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Våra mål skall vara mätbara och realistiska.

Teknisk kvalitet

Vi skall hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.

Servicens kvalitet

Leveranser skall ske snabbt, på överenskommen tid, vara kompletta och tvättade. Tvättade textilier skall vara rena och hela samt hålla en hög finish. Medarbetarna skall vara kunniga, hjälpsamma och vänliga samt vara lyhörda för kundens problem och förfrågningar.

Utvecklingsarbete

Utbildning av medarbetare sker kontinuerligt lokalt, vilket borgar för att vår policy följs.

Kontroll

Mätning av kundtillfredsställelse sker via kundenkäter. Oberoende kontrollorgan mäter bland annat renhet och finish på tvättat gods. Avvikelser från utlovad kvalitet skall åtgärdas och felkällor undersökas, så att en upprepning kan förhindras.